ZVOČNA IZOLATIVNOST PVC OKNA

14.01.2014

Da bi pri nakupu PVC oken dosegli kar največji doprinos, smo pozorni tudi na njihovo zvočno izolativnost. Mednarodna oznaka za zvočno izolativnost je Rw. Le - ta se meri v decibelih (dB). Višji kot je faktor, boljša je zvočna izolacija.

Zvočna izolacija je v največji meri odvisna od vrste zasteklitve. Zvočna izolacija enojnega stekla je odvisna od njegove površinske mase (kg/m2) oziroma debeline stekla ter tudi kota, pod katerim pada zvok na steklo. Steklo debeline 6 mm in s površinsko maso 15 kg/m2 ima zvočno izolacijo 32 dB. Okna z enojno zasteklitvijo se zaradi slabih toplotnih lastnosti praktično ne uporabljajo.

Pri oknih z dvojno zasteklitvijo je zvočna izolacija odvisna od vrste okna, debeline stekel, razdalje med njimi in vrste plina, ki je v med prostoru med stekli. Čim večja je debelina stekel in čim večja je razdalja med njimi, večja je zvočna izolacija. Na trgu zasledimo okna, katerih zvočna izolativnost je med 27 dB in 47 dB, lahko seveda tudi več.

V praksi se za povečano zvočno izolativnost PVC oken največkrat uporablja ali 3-slojna zasteklitev (starndard 4/12/4/12/4 mm) ali debelejše zunanje steklo (npr. 6 mm). Seveda na propustnost zvoka pri vgrajenem oknu vplivajo tudi drugi dejavniki. Hrup v prostor prihaja namreč na več načinov:

- skozi zastekljeni del okna,

- preko okenskih okvirjev,

- preko stika med stekli,

- skozi pripire med okvirom in okenskim krilom,

- skozi stike med okenskim okvirom in fasadno steno.

 
Če živimo v zelo hrupnem okolišu, lahko hrup omilimo tudi z zunanjimi senčili. Izbira je seveda na strani potrošnika. Na priloženi sliki lahko vidimo, kako se spreminja zvočna izolativnost, skladno s spremembo debeline stekla in razdalje med njimi.

Vse objave