U - VREDNOSTI

28.08.2019

U-vrednosti - Izračun za okna

Pri oknih se razlikujejo tri U-vrednosti:

 Uw (w = window) - skupna vrednost okna
 Ug (g = glazing) - U-vrednost zasteklitve
 Uf  (f = frame) - U-vrednost okvirja

 
Koeficient toplotne prehodnosti Uw se upošteva za celotno okno. V tej vrednosti se nahajajo U-vrednosti za zasteklitev Ug in za okvir Uf. Poleg tega na skupno vrednost Uw vpliva tudi linearni koeficient toplotne prehodnosti ψg (g = glazing) in velikost okna.

 
U-vrednosti zasteklitve: Ug
Ug-vrednosti so odvisne od vrste plina, s katerim se polni medstekelni prostor, razmika med stekli in števila stekel.

 
Standardne U-vrednosti za izolacijska stekla so:

2-slojno steklo 24 mm s plinom argonom: 1,1 W/m2K      
3-slojno steklo 36 mm s plinom argonom: 0,7 W/m2K        
3-slojno steklo 44 mm s plinom argonom: 0,6 W/m2K         
3-slojno steklo 36 mm s plinom kriptonom: 0,5 W/m2K

 
U-vrednost okenskega okvirja: Uf                              
Uf-vrednost je kombinacija vrednosti okvirja in krila ter se določi z meritvami ali z izračunom. Merilo za izračun Uw-vrednosti je presek profila.

 
Linearni koeficient toplotne prehodnosti ψg
Vrednost Ψg je v prvi vrsti odvisna od uporabljenega materiala za distančnik pri zasteklitvi. Standardni material z najslabšimi toplotnimi lastnostmi je aluminij. Distančniki z izboljšano toplotno izolacijo se imenujejo TGI distančniki. Ti distančniki so izdelani iz nerjavečega jekla in plastike. Večji rob profila pri zasteklitvi dodatno povečuje Ψ vrednost.

 
Primeri ψ-vrednosti:

  • Aluminijasti distančnik: ca. 0,08 W/mK

  • TGI distančnik: ca. 0,04 W/mK

 
U-vrednost celotnega okna: Uw
Koeficient toplotne prehodnosti za okna in vrata Uw se običajno računa za standardno velikost okna, 1,23m x 1,48m. 

 
Pomembno: Pri manjših dimenzijah se U-vrednost slabša, večja okna pa dosegajo boljšo vrednost. To je zato, ker je U-vrednost zasteklitve boljša od U-vrednosti okvirja. Tako se z večjo stekleno površino dosega boljša toplotna izolacija.


Po pravilniku o energetski učinkovitosti EnEV 2009 pri standardni zasteklitvi Uw-vrednost ne sme biti večja od 1,3 W/m2K. Okna z Uw-vrednostmi 0,8 W/m2K ali boljše zadovoljujejo standarde za pasivne hiše.

Vse objave