SLOVARČEK POJMOV NA PODROČJU PVC STAVBNEGA POHIŠTVA

04.11.2014


Rw=?
Je mednarodna oznaka za zvočno izolativnost, ki se meri v decibelih. Višji kot je faktor, boljša je zvočna izolacija.
Ker je okno sestavljeno iz več elementov, vsak od njih vpliva na skupno zvočno izolirnost. Hrup iz okolice prehaja skozi bivalni prostor po več poteh:

  • skozi zastekljeni del okna,

  • preko okenskih okvirjev,

  • preko stika med stekli,

  • skozi pripire med okvirom in okenskim krilom,

  • skozi stike med okenskim okvirom in fasadno steno.

Zvočna izolirnost je v največji meri odvisna od zvočne izolacije stekel oziroma od vrste zasteklitve. Zvočna izolacija enojnega stekla je odvisna od njegove površinske mase(kg/m2) oziroma debeline stekla ter tudi kota, pod katerim pada zvok na steklo. Steklo debeline 6 mm in s površinsko maso 15 kg/m2 ima zvočno izolacijo 32 dB. Okna z enojno zasteklitvijo se zaradi slabih toplotnih lastnosti praktično ne uporabljajo. Pri oknih z dvojno zasteklitvijo je zvočna izolacija odvisna od vrste okna, debeline stekel, razdalje med njimi in vrste plina, ki je v med prostoru med stekli. Čim večja je debelina stekel in čim večja je razdalja med njimi, večja je zvočna izolirnost.

 

W/m2K = ?
W/m2K je fizikalna enota za merjenje U - vrednosti. Predstavlja količino toplotne energije, ki se ob točno določenih predpostavkah izgubi skozi površino m2.


Na toplotno prehodnost oken vpliva:

Uf toplotna prehodnost okenskih okvirjev,
Ug toplotna prehodnost stekla,
Â¥g linearni koeficient toplotnega prehoda.

 

LOW-E =?
Se nanaša na steklo, ki je prevlečeno s posebnim nizko emisijskim nanosom. V gradbeništvu steklo z nizkim emisijskim nanosom (LOW-E)spada med najpomembnejše emisijske faktorje.

  

KALJENO STEKLO = ?
Kaljeno steklo je termično utrjeno varnostno steklo, kjer steklo najprej segrejemo do določene temperature, nato pa sledi hitro ohlajanje. Za vgradnjo kaljenega stekla v stavbno pohištvo pridobimo varnost, saj se ob morebitnem razbitju sprosti v drobne delce s topimi robovi.

 

LEPLJENO STEKLO = ?
Lepljeno steklo je sestavljeno iz dveh ali več steklenih šip, ki so med seboj trdno zlepljene z lepili različnih debelin in lastnosti. Lepilni sloj med šipami v celoti zadrži nevarne kose, ki bi ob morebitnem razbitju stekla ogrožali varnost ljudi. Lepljeno steklo iz večjega števila šip odlikujeta tako pasivna kot tudi močno povečana aktivna varnost.

Lepljeno steklo ima v primerjavi s kaljenim varnostnim steklom bistveno prednost. Po lomu kaljenega stekla nastanejo delci, ki redkokdaj ostanejo v okvirju, zato takšna zasteklitev kasneje nima več zaščitne funkcije. Lepljeno steklo pa se kljub lomu ne razleti in zaradi tega še vedno ohrani vsaj del svoje zaščitne funkcije. To je posebej pomembno pri protivlomnih in neprebojnih steklih.

 

DISTANČNIK = ?
Distančnik se uporablja za spajanje robov dveh steklenih plošč. Distančnik določa širino medsteklenega prostora, ki pomembno vpliva na vrednost koeficienta toplotnega prehoda. Distančnik mora biti vgrajen tako, da ne pride do uhajanja plina iz medsteklenega prostora oziroma, da je v medstekleni prostor preprečen vstop vodne pare. Distančniki so narejeni iz različnih materialov, katerih vrednosti koeficienta toplotnega prehoda se zelo razlikujejo. Za spajanje robov steklenih plošč se uporabljajo distančniki iz sledečih materialov:

"¢ aluminij

"¢ plemenito jeklo

"¢ umetna guma

"¢ izolacijski material - warm edge  

Vse objave