ROSENJE PVC OKEN / KONDENZACIJA

16.10.2016

Ko se zunaj pojavijo nizke temperature, nas pogosto kličejo stranke, da se jim je pojavila rosa na steklih. Vsi seveda mislijo, da je nekaj narobe s steklom, bodisi je spustil plin,  vgradnja je bila napačna"¦ Ampak to je normalen pojav.

Kondenz na oknih se pojavlja zaradi prevelike vlage v prostoru, ki se ustvarja v vsakem gospodinjstvu ob kuhanju, kopanju ali sušenju perila. Nova okna in vrata, ki so izdelana iz energetsko varčnih materialov, ne dovoljujejo nekontroliranega kroženja zraka ter temperature. Zaradi teh dodatnih količin vlage nastane v prostoru tolikšna relativna vlažnost, da pride do kondenzacije. Zato se mora odvečna vlaga z zračenjem odstraniti. V nasprotnem primeru se bo vlaga v obliki kapljic sprva pojavila na okenskem steklu,  kasneje pa lahko v obliki plesni naredi škodo na zidu ali pohištvu. Nova energetsko varčna okna morajo tesniti, ne pa prepuščati toplote iz ogrevanega prostora. Z okni ni nič narobe, saj to pomeni, da opravljajo svojo funkcijo dobrega tesnjenja.

 
Do kondenzacije pride tudi zaradi različne temperature v prostoru in izven prostora, navadno seveda pozimi. Kondenz nastaja vedno takrat, ko se toplejši in vlažen zrak ohladi pri stiku s hladnejšo površino. Na steklu so vidne kaplice rose. Z višanjem temperature (kurilna sezona) višamo vlago v zraku in seveda kondenz na steklu. Nižja bo zunanja temperatura, hladnejše bo steklo, bolj se bo zrak ob njem ohlajal in izločal vlago.


Kaj lahko pri vsem tem svetujemo? V prvi vrsti je rešitev zračenje prostorov. S prezračevanjem dosežemo optimalno izmenjavo zraka v prostoru. Z odpiranjem oken omogočimo, da vlažen zrak v prostoru zamenja hladen  in suh zrak iz okolja. Po možnosti ogrevamo vse prostore enakomerno. V literaturi smo tudi zasledili, naj nočna temperatura ne bo za več kot 5 °C nižja od dnevne.


Zakaj se okna rosijo zunaj? 

Tudi pri oknih z vgrajenimi energetsko varčnimi izolacijskimi stekli lahko pride do orositve na zunanje površine stekla. Do takšne orositve prihaja poredkoma, zgolj po zelo mrzli noči oziroma v zelo mrzlih jutrih.

Energetsko varčna zasteklitev namreč preprečuje prehajanje toplote od znotraj navzven. Zato se zunanje steklo ne more ogreti od notranje toplote in se zato preko mrzle noči močneje ohladi.Temperatura na zunanji površini stekla lahko tedaj zdrkne pod temperaturo rosišča in pojavi se orositev. Robovi stekla praviloma ostanejo neorošeni, ker robovi izolacijskih stekel močneje prevajajo toploto od znotraj navzven, kot se to dogaja v sredini stekla. Zato na robovih stekla ostane višja temperatura kot v sredini, ki je višja od rosišča. Ta orositev izgine sama, ko se dvigne zunanja temperatura. Ta vrsta orositve zunanjega stekla je torej posledica naravnega fizikalnega pojava. Pojavi se le pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, a pogosteje ravno pri visoko energetsko varčnih zasteklitvah.

V takšnih primerih pomaga lahko le dodatna zaščita zunanjih površin stekel , na primer spuščena roleta, ki preprečuje preveliko ohladitev zunanje površine izolacijskega stekla.


Vse objave