MONTAŽA PVC OKEN

21.01.2014

Pri nakupu PVC oken in vrat se potrošnik sreča tudi z montažo. Kako elemente vgraditi? Načeloma pri naročilu oken povprašujemo tudi po montaži. Zakaj bi montirali sami, če pa imajo ponudniki oken svoje izkušene monterje? V SeCOMu se velikokrat srečamo s primeri, ko stranka opravi demontažo starih elementov v lastni režiji, naši monterji pa v tako pripravljene odprtine zmontirajo nove. Na ta način lahko stranka porabi stara okna/vrata za druge namene, seveda pa pri tem tudi finančno prihrani. Če se opravi montaža s strani podjetja, se opravi tudi brezplačna meritev.

Nepravilna montaža PVC oken in vrat lahko pripelje do mnogih nevšečnosti. Pojavijo se toplotni mostovi, kar poveča toplotne izgube (glej temo TOPLOTNI MOST). Posledično je bivanje v takšnem prostoru moteno, pojavi se lahko kondenzacija, plesen, elementi ne tesnijo"¦ 

Danes lahko izbiramo med navadno montažo in montažo po smernicah RAL.

 
Navadna montaža PVC stavbnega pohištva se opravlja na naslednji način:

Pred montažo se s stranko dogovori za odmik od zunanjega roba fasade in za višino police. Pri novogradnji se poravnava element po višini in širini glede na ravnino stene ne glede na posamezno opeko. Element mora biti poravnan po dogovorjeni višini s stranko. Podložen mora biti z zagozdami, postavljen pravilno horizontalno in vertikalno in vijačen tako, da nobena stranica ni oddaljena od vijaka ali med vijaki več kot 70 cm. Vijači se v sredini prostora za letvico na profilu okvirja. Po končanem vijačenju se element preizkusi in nastavi tako, da je v najvišjem možnem položaju.

Po končanem vijačenju in nastavitvi se po celotnem obsegu zatesni s tesnilno maso, tako pri novogradnji kot pri menjavi, pri čemer je treba paziti, da se s tesnilno maso ne umaže profil krila elementa. Nato se namesti pololiva.

Pri menjavi se opravi demontaža starega okna z največjo možno pazljivostjo, da se izogne vsaki nepotrebni poškodbi zidu ali keramike, pri čemer je potrebno pod okno razgrniti pregrinjalo in po dokončani demontaži in montaži material umakniti na za to dogovorjen prostor ali odpeljati, če stranka to naroči pri izstavitvi ponudbe. Za seboj je seveda potrebno pospraviti.

Rolete se tudi zatesnijo s tesnilno maso, pri čemer treba biti posebej pazljiv na količino le te, da ne pride do stiska škatle. Po končani montaži se namesti navijalec rolet, tako da je odmaknjen od roba okvirja najmanj 0,5 cm.

Vhodna vrata se montirajo tako, da se najprej privijači stran, kjer so spone (vsaka spona 2 vijaka), se nasadi krilo in drugo stran privijači glede na vertikalo in krilo z najmanj 4 vijaki. S tesnilno peno je potrebno zatesniti tudi prostor pod pragom.

Po končani montaži se opravi s stranko primopredajni zapisnik (zapisnik o opravljeni montaži), katerega le ta podpiše, monter pa ga izroči v knjigovodstvo podjetja.

 
Kratek povzetek montaže oken:

  1. staro okno demontiramo,

  2. v odprtino vstavimo novo okno, ki je malo manjše od odprtine,

  3. okno podložimo z zagozdami na vseh straneh,

  4. z vodno tehtnico preverimo ravnino vstavljenega elementa (na vseh ploskvah),

  5. s svedrom vrtamo v steno (montažne luknje na oknu so že predhodno narejene v proizvodnji),

  6. s turbo vijaki privijemo okvir v steno,

  7. vstavimo okensko krilo,

  8. režo med steno in okvirjem zapolnimo s poliuretansko peno.

Vse objave