FINANCIRANJE - HITER NAKUP NA 36 OBROKOV

16.08.2018

Naša ponudba je sedaj še dostopnejša. Nudimo vam možnost nakupa na obroke z ugodnimi LON krediti, ki smo jih za vas pripravili v sodelovanju s Hranilnico LON. Ni vam potrebno skakatiod okenca do okenca, od banke do banke. Vse uredimo mi, v zelo kratkem času. 

Znesek kredita: do 4.000,00 EUR

Maksimalna doba kredita: do 36 mesecev
Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije

 

Pogoji za pridobitev LON kredita;

 • priliv iz naslova plače, pokojnine ali rente na transakcijski račun kreditojemalca mora biti najmanj v višini zakonsko določene neto minimalne plače (603 Eur)

 • da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava svoje obveznosti in nima aktivnih izvršb in izterjav.

 

Potrebna dokumentacija Zaposleni;

 • Plačilna lista ( za pretekli mesec iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR)

 • Dokument iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu;

  obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom (original) ali

  - izpisek prometa na TRR iz e-bančništva - verodostojnost potrdi matična banka ali

  drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače

 • Bančna kartica (debetna)

 • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)

 

Potrebna dokumentacija upokojenci;

 • Dokument iz katerega je razviden podatek o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu;

  obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom (original) ali

  izpisek prometa na TRR iz e-bančništva - verodostojnost potrdi matična banka ali

  drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine

 • Bančna kartica (debetna)

 • Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)

 • Pokojninski odrezek* ( *samo v primeru, ko ni možno iz bančnih izpiskov razbrati podatka, da gre za pokojnino)

 

Enostavno in ugodno do izpolnitve vaših želja, z LON kredit-om!

 

Podjetje SeCOM d.o.o. Krško na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju opravlja storitve kreditnega posredovanja za hranilnico, in jih po pooblastilu hranilnice lahko opravlja na način, da strankam ponuja in predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.

Vse objave