FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI - PRIMERJAVA MED PONUDNIKI

02.06.2014

Okna načeloma zavzemajo manjši delež površine objekta, pa vendar lahko predstavljajo glavni vzrok toplotnih izgub. Zato je še kako pomembno, da podrobno preučimo faktorje toplotne prehodnosti.

Toplotna prehodnost okvirja (Uf)
 je odvisna predvsem od materiala. V podjetju SeCOM smo naredili temeljito analizo omenjenega faktorja. Marsikateri ponudnik PVC oken na spletni strani nima objavljene vrednosti Uf. To nas je peljalo do tega, da smo vrednosti našli kar pri proizvajalcu samem. Objava teh faktorjev se nam ne zdi sporna, saj so podatki javno znani na spletu. Rezultat naše raziskave je, da podjetje SeCOM ponuja okenske sisteme z najnižjim faktorjem Uf. V spodnji razpredelnici navajamo dejstva. Našteti so vsi najbolj znani proizvajalci okenskih sistemov ter njihovi faktorju Uf.

Čim manjša je toplotna prehodnost snovi, tem manjši je prehod toplote skoznjo in tem manjše so toplotne izgube. Če primerjamo dve različni okni glede na njuno toplotno prehodnost, je boljše tisto okno, ki ima nižjo vrednost "U", torej prevaja manj toplote ali, povedano drugače, je boljši toplotni izolator. Proizvajalci ponavadi postrežejo s podatkom o toplotni prehodnosti zasteklitve. Toplotna prehodnost okna v celoti je nekoliko višja, k čemur pripomoreta še okvir in pa, kar je zelo pomembno, način vgradnje. Čim manjša toplotna prehodnost okvirja ni pomembna samo zaradi toplotnih izgub (tvorijo približno četrtino okna), temveč tudi zaradi zmanjšanja nevarnosti, da bi na njih prišlo ob hladnem vremenu do nezaželene kondenzacije vlage iz zraka.

Potrošnik se pri nakupu oken sreča tudi s pojmom toplotna prehodnost stekla oz. Ug. Toplotna izolativnost zasteklitve je odvisna od števila stekel oziroma od števila medstekelnih prostorov in debeline teh prostorov. Vpliv debeline stekel je zanemarljiv. Sodobna okna imajo običajno dvojno ali trojno zasteklitev. Okna s trojno zasteklitvijo so s stališča toplotne prehodnost boljša, so pa takšna okna precej težka, kar ima lahko za posledico pogostejšo okvaro okenskega okovja.

 

Dobre izvedbe zasteklitve omogočajo toplotno prehodnost Ug = 1,1 W/m2K, pa tudi nižjo do Ug = 0,8 W/m2K in 0,5 W/m2K. S posebnimi izvedbami je moč doseči tudi nižje vrednosti, vendar cena zasteklitve nesorazmerno narašča. Ker v skupno toplotno prehodnost nekaj pripomore tudi okvir, je dobro vedeti, kateri okvir je boljši po tem pogledu. Ustrezni so profili s skupno debelino 7 centimetrov ali več. Toplotna prehodnost plastičnega okvira je odvisna od števila zračnih komor. Trikomorni profili imajo toplotno prehodnost okoli 1,6 W/m2K, petkomorni 1,2 W/m2K, na trgu pa so tudi šestkomorni profili in celo osemkomorni, ki dosegajo še nižjo toplotno prehodnost.

 
Toplotno prehodnost okna (Uw) izražamo v W/m2K. Vrednost Uw nam pove, koliko W toplote prepusti okno na m2 površine pri temperaturni razliki 1 K ( oz, 1ºC).

Skupna toplotna prehodnost povprečnega sodobnega okna se giblje od 1,2 do 1,3 W/m2K. Za primerjavo naj bo podatek, da je toplotna prehodnost 30 centimetrov debelega opečnatega zidu brez izolacije 1,45 W/m2K, istega zidu z 10-centimetrsko izolacijo pa 0,3 W/m2K. Tudi čez dobro okno prehaja še vedno 4-krat več toplote kot čez dobro izoliran zid! Toplotna prehodnost okna je v glavnem odvisna od vrste stekla, saj stekla predstavljajo glavni del površine.Vse objave