ENERGETSKO VARČNA PVC OKNA

02.02.2014

Zaradi nenehnih tehnoloških izboljšav in tudi zaradi napredne miselnosti se danes pri nakupu PVC oken poudarjata besedni zvezi »energetska varčnost« in  »energetska učinkovitost«. Pojma se ne pojavljata le pri oknih, srečamo ju tudi pri ostalih fazah gradnje objektov. Naše področje je seveda PVC stavbno pohištvo, zato v nadaljevanju navajamo nekaj več na to temo.

  
Potreba po zmanjševanju toplotnih izgub in zmanjšanju stroškov ogrevanja nas vodi v izdelavo oken, s katerimi prihranimo pri porabi energije. To se nanaša tako na ogrevanje kot tudi hlajenje.
Naša energetsko varčna okna omogočajo maksimalen izkoristek energije pozimi, hkrati pa prostor varujejo pred vročino poleti. Energetska varčnost okna se meri z Uw indeksom izgube temperature, izraža se z W/m2K. Pove nam, koliko toplote (W) prepusti okno na m2 površine pri temperaturni razliki 1K (oz. 1°C). Nižji indeks Uw pomeni manjšo toplotno prehodnost okna in večjo varčnost okna. Toplotna prehodnost oken je v Sloveniji opredeljena v Pravilniku o učinkoviti rabe energije v stavbah (PURES, Ur. list št. 93/2008).

 
Potrošnik največ razmišlja o toplotnih izgubah v času kurilne sezone. Stroški ogrevanja danes strašno naraščajo. Začeli smo uporabljati alternativne vire ogrevanja. Vse manj je v uporabi kurilno olje, saj cene goriv nenehno rastejo. Spodaj v galeriji prikazujemo tabelo, ki prikazuje porabo kurilnega olja glede na kvaliteto PVC stavbnega pohištva. Pri prodaji oken dajemo veliko pozornost vprašanju: »koliko energije bomo z oknom privarčevali?«.

Vse objave