ENERGETSKA IZKAZNICA

29.08.2017


Danes se vse več govori o energetskih izkaznicah. In kaj sploh je to? Po literaturi je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili, kako to učinkovitost povečati. Pomemben ni le podatek o porabi energije, bolj pomembni so predlogi kaj in kako storiti, da se bo učinkovitost povečala.


Namen izkaznice je, da lahko lastnik vidi energetsko učinkovitost svoje stavbe in da se seznani z ukrepi, kako izboljšati izkoristek porabljene energije in posledično znižati stroške.


Energetsko izkaznico potrebujejo vse novogradnje. Pridobiti pa jo morajo tudi obstoječe stavbe v primeru prodaje ali oddaje v najem za več kot leto dni.


Obstaja tudi računska energetska izkaznica, ki se izda za novogradnje in novozgrajene dele stavb, ki se določi na podlagi izračunov rabe energije. V njej se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti.


razred A1

od 0 do vključno 10 kWh/m2a

razred A2

nad 10 do vključno 15 kWh/m2a

razred B1

nad 15 do vključno 25 kWh/m2a

razred B2

nad 25 do vključno 35 kWh/m2a

razred C

nad 35 do vključno 60 kWh/m2a

razred D

od 60 do vključno 105 kWh/m2a

razred E

od 105 do vključno 150 kWh/m2a

razred F

od 150 do vključno 210 kWh/m2a

razred G

od 210 do 300 in več kWh/m2a


Izdela jo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico lahko izdela na osnovi predpisanega obrazca »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«. Izdajo pa jo pravne osebe z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva.

Kakšne so lahko sankcije:


Lastniki nepremičnin bodo lahko oglobljeni zaradi neupoštevanja zakonodaje in sicer z globo v višini 250 € za lastnika stavbe, če pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe ne zagotovi, da se pri oglasu navede energijski kazalnik učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice. (V veljavi od 1.1.2015)


Z globo 300 € za lastnika stavbe, če pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe kupcu oziroma najemniku najkasneje do sklenitve pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice. (V veljavi od 23.2.2015)

Cena energetske izkaznice:


Za povprečno stanovanje (cca. 60 m2) cena ne sme presegati 0,99 €/m2 oziroma slabih 60 €. Za stavbe z površino do 220 m2, je lahko največ 170 €, za stavbe z več kot 220 m2 pa največ 0,89 €/m2. Cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe je odvisna od števila stanovanj. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.


Kako izboljšati energetsko učinskovitost stavb?  Pomemben ukrep je tudi vgradnja energetsko varčnih oken in vrat.

Vse objave