5 - TOČKOVNO ZAKLEPANJE PRI VHODNIH VRATIH

03.02.2014

Vrata so zrcalo hiše. Na izbiro vhodnih vrat v veliki meri vpliva estetski vidik. Seveda pa pomembno vlogo igra varnost. Časi so nesigurni, zato je seveda pomembno, da objekt zavarujemo vsaj na pročelju.

 
V podjetju SeCOM v PVC vhodna vrata vgrajujemo 5-točkovno zaklepanje. Seveda lahko stranka izbere tudi različne druge možnosti (3-točkovna zapora klasična, dnevna funkcija, elektro odpiranje"¦). V standardu ponujamo 5-točkovno zaklepanje z zaporo krpan - Zapora Europa Secury R4.

Zapora Europa Secury R4 spada med tako imenovane ¨Varnostne vratne zapore s posluževanjem preko kljuke¨.

 

Kot že samo ime zgovorno pove, gre za varnostno zaporo, katere prvotni namen je zagotavljanje pasivne varnosti premoženja in ljudi, obenem pa tudi omogoča zatesnitev vrat.

Zapora je sestavljena iz sredinskega ohišja in pogonske čelne letve. Na čelni letvi so pritrjeni štirje okrogli zapiralni čepi, ki se pomikajo v vertikalni smeri. Sredinsko ohišje skriva mehanizem, ki poganja zapiralne čepe. Iz mehanizma skozi sredino čelne letve izstopata tudi vpad zapore, ki skrbi, da vrata, ki so primaknjena k podboju, tam tudi ostanejo, in zapah, ki služi za zaklepanje vrat.

 
Zapiralni čepi služijo temu, da se vratno krilo tesno prilega k podboju, za kar na podboju vrat potrebujemo še sredinsko zapiralno pločevino in štiri zapiralne ploščice.

 

Princip odklepanja in zaklepanja vrat, opremljenih z zaporo Secury Europa R4 je naslednji:

  1. Zaklepanje: primemo za kljuko in jo pomaknemo iz vodoravnega položaja za 45 stopinj navzgor. S tem pomikom dosežemo, da se zapiralni čepi na zapori pomaknejo v vertikalni smeri in se zataknejo za zapiralne ploščice na podboju. Po opravljenem koraku se kljuka samodejno vrne v vodoravni položaj. V tej fazi je tudi že zagotovljeno zatesnitev vrat. Da bi bila vrata tudi zaklenjena, pa moramo še obrniti ključ v cilindričnem vložku. S tem dosežemo, da kljuke ni več moč premakniti. S tem je zagotovljena tudi varnostna funkcija vratne zapore.

  2. Odklepanje: poteka v obratni smeri. Najprej obrnemo ključ v cilindričnem vložku v obratni smeri kot pri zaklepanju. V tem trenutku ostaja zatesnitev vrat še ohranjena. Vrata so odprta šele v trenutku, ko kljuko pomaknemo iz vodoravnega položaja za 45 stopinj navzdol.

 

Za optimalno prileganje krila na podboj so določeni elementi vratne zapore premakljivi:

Zapiralni čep na letvi je pritrjen na steblu, ki je nasajeno izven sredine vrtišča čepa. Z obračanjem čepa s pomočjo Inbus ključa dosežemo, da je čep za +/-1 mm oddaljen od središča čelne letve. S tem lahko reguliramo prileganje.

 
Vpadnica na zapiralni pločevini je pomična in s tem nastavljiva ter ravno tako omogoča optimalni sedež vpada vratne zapore.   

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ima vratna zapora Secury Europa R4 tako tesnilno kot varovalno funkcijo. Seveda pa je predpogoj, da to funkcijo sploh opravi, pomik zapiralnih čepov s pomočjo kljuke oziroma zaklepanje preko cilindričnega vložka. Če ta dva pogoja nista izpolnjena, potem je uveljavljanje kakršnihkoli reklamacijskih zahtevkov v zvezi z zatesnitvijo in varnostjo vrat neutemeljeno in brezpredmetno. 

Vse objave